Kontakt

Poliklinika  "LIGAMENT"
Trg Krešimira Čosića 11,
1000 Zagreb
Tel: 01 3014200
Fax: 01 3014223
E-mail: ligament@ligament.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda: 13:00 - 21:00

Utorak, četvrtak, petak: 8:30 - 16:30